-
-
-
 

Wyłączność w umowie pośrednictwa

Wyłączność w pośrednictwie obrotu nieruchomościami jest najlepszą i najskuteczniejszą formą współpracy pomiędzy Klientem a biurem nieruchomości... oczywiście wyłączność powierzona wyspecjalizowanej i skutecznej agencji nieruchomości.

Wbrew powszechnej opinii zawarcie umowy pośrednictwa na wyłączność daje więcej korzyści niż minusów...

  • podstawowym warunkiem skuteczności tej formy współpracy jest powierzenie wyłączności dobrej agencji
  • oferta z kaluzulą wyłączności traktowana jest w sposób priorytetowy, dając gwarancję szybkiej i skutecznej realizacji transakcji
  • doradca obsługujący ofertę na wyłączność powierza jej maksimum uwagi i zaangażowania
  • budżet przeznaczony na reklamę i promocję oferty jest nieporównywalnie wyższy w stosunku do oferty przyjętej na zasadach ogólnych

Zalety umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności