-
-
-
 

zmień widok ofertzmień widok ofertDziałki na sprzedaż Szczecin

sortuj
DZIAŁKA  MIERZYN,

DZIAŁKA MIERZYN,

176 000 zł | 800 m2 | nr oferty: INW29095

Propnujemy do zakupu nieruchomość gruntową niezabudowaną zlokalizowaną w Mierzynie, gm. Dobra, powiat policki, obr. 0008, Mierzyn 1, rej. ul. Promienistej, o powierzchni 800 m2. Rodzaj użytku RV-pow.800 m2. Dla niniejszej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Dobra, tj. Uch.Nr IX/158/03 z 16.10.2003, Dz. Urzędowy Nr 108, poz. 1820 z 27.11.03, oz.symbolem 04 M-Mj/U - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z usługami nieuciążliwymi. Ustalenia planu: - maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki -35%, - maksymalna wysokość zabudowy- 12 m do kalenicy, nie więcej niż 3 kondygnacje. - budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia połaci dachowych min. 25 stopni, - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki - 50%, - nieprzekraczalne linie zabudowy okr. na rys . planu w odległości 5 m od linii rozgraniczających drogi. - na terenie nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. Powyższa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Odnośnie uzbrojenia podziemnego, w drodze, przy granicy działki znajduje się sieć gazowa g 63, sieć elektroenergetyczna 2eNN, brak sieci kanalizacj sanitarnej i wodociągowej. Istniejące w pobliżu domy jednorodzinne posiadają studnię do poboru wody oraz zbiornik bezodpływowy. W otoczeniu działki zanjduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka w kształcie prostokąta krótszyn bokiem skierowanym do drogi, tj. szer. ok. 20,7 m, dł. ok.38,6m. Teren płaski, nie zadrzewiony. Zapraszam do zapoznania się z niniejsza nieruchomością gruntową w terenie. W cenie projekt domu. Wykonane badania gruntowe. Cena do rozmów.

DZIAŁKA  SZCZECIN, WARSZEWO

DZIAŁKA SZCZECIN, WARSZEWO

669 000 zł | 1338 m2 | nr oferty: INW28986

Proponujeny do zakupu nieruchomość gruntową niezabudowaną zlokalizowaną w atrakcyjnej dzielnicy Szczecina - Warszewo o powierzchni 1338 m2.RIV a Dla niniejszej działki istnieje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pn. " Warszewo- Kredowa 2". Zgodnie z ustaleniami w/w planu, jest to działka na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z lokalizacją usług wbudowanych ( usługi detaliczne, obsługa firm i klientów). Ustalenia planu: - budynki mieszkalne; wolnostojace lub bliźniacze, - maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, - maksymalna wysokość budynków do 9,5 m, nie więcej nią 2-wie kondygnacje nadziemne, - usługi realizowane wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych, - maksymalna powierzchnia usług do 30% powierzchni całkowitej budynku, - minimalna powierzchnia działki budowlanej do 760 m2, - minimalna szerokość działki budowlanej od dróg publicznych - 20 m. Kat nachylenia granic od 85 do 95 st. - budynki jednorodzinne nie mniej niż 2 m.p.na jedno mieszkanie, - handel i usługi nie mniej niż 1 mp. - minimalny udział powierzchni biologiczno czynn z wbudowanym garażej do 50% powierzchni działki. Przez fragment działki przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia, ale oddalona jest od miejsca gdzie ma powstać nowy dom. W otoczeniu działki znajduja się nowe domy jednorodzinne, do których dojazd jest drogą z płyt betonowych. Droga dojazdowa jest drogą prywatną, tj udział w drodze wewnetrznej w cenie działki. W drodze są sieci uzbrojenia podziemnego: prąd ze skrzynką ZK, wodociąg z przyłączem na działce, gaz z przyłączem i kanalizacja sanitarna ze studnią na działce, kanalizacja deszczowa z z przyłączem. Dla działki wydane warunki dla sieci. Wykonane są badania geologiczne i opracowany indywidualny projekt budowlany. W cenie działki wykonany projekt indywidualny pod wolno stojacy budynek mieszkalny z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ( inst. energetyczna,wody, kanalizacji sanitarnej,deszczowej, gaz). Bardzo dobra lokalizacja z uwagi na bliskość obiektów handlowych i usługowych, powstaje nowa szkoła, bliskość lini autobusowej, również blisko do Puszczy Wkrzańskiej i do centrum miasta. Zapraszam do zapoznania się z niniejszą nieruchomością.

DZIAŁKA  TRZEBIEŻ,

DZIAŁKA TRZEBIEŻ,

2 771 500 zł | 22172 m2 | nr oferty: INW28765

Proponujemy do zakupu nieruchomość gruntową zlokalizowaną w miejscowości Trzebież, gmina Police, powiat policki, woj. zachodniopomorskie o powierzchni 2. 2172 ha. Rodzaje użytków: RV- 0.91 ha, ŁIV- 0.10 ha, ŁVI-0.71 ha, PsIV - 0.50 ha oraz działkę współgraniczącą ok. 2300 m2- łącznie 2.4472 ha. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Miejscowość Trzebież położona jest na na Równinie Polickiej w Dolinie Dolnej Odry nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego, na skraju Puszczy Wkrzańskiej, ok. 35 km na północ od centrum Szczecina, 14 km od centrum Polic (Rynek Starego Miasta w Policach, plac Chrobrego) (droga wojewódzka nr 114) i ok. 14 km na wschód od granicy niemieckiej. Działka znajduje się w bliskiej odległości od Zalewu Szczecińskiego. Dobry dojazd do działki drogą asfaltową z chodnikiem z polbruku, oświetleniem ulicy, pasażem spacerowym nad brzegiem zalewu. Działka posiada uzbrojenie podziemne, tzn w ulicy znajduje się sieć elektroenergetyczna ( wiele linii) wraz z przyłączami na działce, oświetlenie ulicy z lampami, sieć wodociągowana na działce, sieć gazowa w ulicy i przyłącze na działce. W bliskiej odległości od działki ok. 50 m sieć kanalizacji sanitarnej. Przy granicy działki rów melioracyjny-np dla kanalizacji deszczowej. Przy działce jest trafo słupowe. Dla działki obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pn.Trzebież - Marina, objęty Uchwałą NR LIX/442/10 z dn. 26.10.2010 r, znajduje się w obrębie terenu elementarnego oz. na planie symbolem - 62 UT, tj. podstawowe przeznaczenie: - zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp. Przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, usługi gastronomii, usługi towarzyszące usługom turystyki. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni w granicach działki budowlanej. - minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni w granicach działki budowlanej. - maksymalna wysokość budynku usługowego - 14 m ( trzy kondygnacje nadziemne). - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 30 do 45 st. przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,dachy płaskie do 8 st.oraz dachy łukowe. - minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej- 8000 m2 oraz symbol oz. 33- MR - zabudowa rekreacyjna. W zakresie komunikacji obsługa z dróg publicznych klasy lokalnej oz symbolem- KDL-03 KDL-02. Teren płaski, ogrodzony. Do niniejszej działki można dokupić działkę współgraniczącą o powierzchni ok. 3000 m2, także objętą planem. Atrakcyjnie zlokalizowana działka, ładnie położona, ponadto blisko do Zalewu Szczecińskiego, mariny, w odpowiedniej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Miejscowość o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym, z mariną, nabrzeżem dla jachtów, łodzi, wieżą widokową, boiskami , cortem, placami zabaw, nową promenadą przy linii zalewu wraz z wydzielonymi miejscami do wypoczynku, ładna piaszczysta plaża. Miejscowość otoczona lasem. Dobry dojazd drogami asfaltowymi z kierunku Szczecina, Polic i do granicy niemieckiej. Właściciel bierze pod uwagę podział działki. Cena ofertowa jest do rozmów. Zapraszam do zapoznania się z nieruchomnością bezpośrednio w terenie.

powiadom mnie o podobnych ofertach

podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o podobnych ofertach