-
-
-
 

zmień widok ofertzmień widok ofertDziałki na sprzedaż Szczecin

sortuj
DZIAŁKA  CZERTYŃ,

DZIAŁKA CZERTYŃ,

3 650 000 zł | 988539 m2 | nr oferty: INW27999

Nieruchomość gruntowa rolna zlokalizowana w Czertyń, gm. Ińsko, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie , o powierzchni łącznej 98.8539 ha. Powyższa nieruchomość gruntowa składa się z 6-ciu działek współgraniczących, o powierzchniach odpowiednio: 40.36 ha, 44.5639 ha, 9,28 ha oraz 1.18 ha - Czertyń oraz o pow. 2.46 ha, 1.01 ha - Ciemnik . 1. Działka o pow.40,36 ha - rodzaje użytków: RV-29.48 ha, RVI- 10,59 ha, LsV - 0.29 ha. 2. Działka o pow.44.5639 ha- rodzaje użytków: RV-22.3082 ha, RVI- 17.6976 ha, RVIz- 0.4139 ha, LsV - 0.4703 ha, Lzr-RV- 0.2558 ha, Lzr-RVI- 1.9652 ha, , Lzr-RVIz- 1.4529 ha. 3. Działka o pow.9 .28 ha-rodzaje użytków: RV-2.61 ha, RVI- 5.12 ha, RVIz - 0.10 ha, LsV- 1.45 ha. 4. Działka o pow. 1.18 ha -rodzaje użytków: RV- 0.51 ha, RVI- 0,67 ha. 5. Działka o pow. 2.46 ha - rodzaj użytku: RV-2.01 ha, RVI- 0.45 ha. 6. Działka o pow. 1.01 ha - rodzaj uzytku: RV-0.89 ha,LsV-0.009 ha, RVI-0.03 ha. Dla niniejszego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w obowiązujacym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy : Uch nr III/18/2002 z 30.12.02 - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny kompleksów leśnych wskazane do rozwoju poprzez wprowadzenie zalesień. Gmina w dn 23.06.2016 podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium. Nie rozpoczeto procedury zmierzajacej do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina nie podieła uchwały o wyznaczeniu strefy rewitalizacji. Nie zostały objete uproszczonym planem urzadzenia lasu. Działki przylegają do drogi oraz do dużego kompleksu lesnego. Znajduje się w części zachodniej Jezioro Krzemieńskie. Przez działki przebiega linia średniego napięcia eWN. Dopłaty unijne plus możliwość upraw tworzą przedmiotową ofertę bardzo atrakcyjną. Cena do rozmów. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą.

DZIAŁKA  WOŁCZKOWO,

DZIAŁKA WOŁCZKOWO,

316 000 zł | 996 m2 | nr oferty: INW27981

Atrakcyjnie położona nieruchomość gruntowa niezabudowana, w Wołczkowie, gm. Dobra, powiat policki, o powierzchni 996 m2. Roodzaj użytku - Ł IV pow.996 m2. Na końcu utwardzonej prywatnej drogi, odchodzącej od głównej ulicy podmiejskiego Wołczkowa. W pobliżu stoją już, wybudowane, atrakcyjne domy jednorodzinne. Nieruchomość ma kształt zblizony do prostokąta. W rejonie działki znajduje się las. Sieci uzbrojenia podziemnego, dot.działki tj: sieć elektroenergetyczna ze skrzynką ZK , sieć gazowa g 25, sieć wodociągowa w 110 w drodze oraz sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 w drodze. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wydana Decyzja o warunkach zabudowy z 06.2019 r. pod realizację dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Uatalenia: - maksymalna powierzchnia zabudowy terenu inwestycji: 15 % - szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego: 14 m-22 m. - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 25-35 st. - wysokość głównych kalenic dachów 7 m - 9 m od poziomu terenu. - minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 % powierzchni terenu inwestycji. - nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy drogi wewnętrznej do elewacji frontowej: 6 m. MOżliwośc dokupienia działki współgraniczącej o powierzchni 803 m2, co łącznie daje 1799 m2. Bardzo dobry dojazd do centrum Szczecina, zajmujący ok. 15 minut. Zapraszam na prezentacje i zakup.

DZIAŁKA  WOŁCZKOWO,

DZIAŁKA WOŁCZKOWO,

254 000 zł | 803 m2 | nr oferty: INW27979

Atrakcyjnie położona nieruchomość gruntowa niezabudowana, w Wołczkowie, gm. Dobra, powiat policki, o powierzchni 803 m2. Rodzaj użytku- Ł IV o pow.803 m2. Na końcu utwardzonej prywatnej drogi, odchodzącej od głównej ulicy podmiejskiego Wołczkowa. W pobliżu stoją już, wybudowane, atrakcyjne domy jednorodzinne. Nieruchomość ma kształt prostokąta. W rejonie działki znajduje się las. Sieci uzbrojenia podziemnego, dot.działki tj: sieć elektroenergetyczna ze skrzynką ZK , sieć gazowa g 32 w drodze z przyłączem na działkę, sieć wodociągowa w 110 w drodze oraz sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 w drodze. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wydana Decyzja o warunkach zabudowy z 06.2019 r. pod realizację dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Uatalenia: - maksymalna powierzchnia zabudowy terenu inwestycji: 15 % - szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego: 14 m-22 m. - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 25-35 st. - wysokość głównych kalenic dachów 7 m - 9 m od poziomu terenu. - minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 % powierzchni terenu inwestycji. - nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy drogi wewnętrznej do elewacji frontowej: 6 m. Możliwość dokupienia działki współgraniczącej o powierzchni 996 m2. Łącznie uzyskamy powierzchnię 1799 m2. Bardzo dobry dojazd do centrum Szczecina, zajmujący ok. 15 minut. Zapraszam na prezentacje i zakup.

DZIAŁKA  KOBYLANKA,

DZIAŁKA KOBYLANKA,

285 000 zł | 1562 m2 | nr oferty: INW27919

Nieruchomość gruntowa niezabudowan zlokalizowana w Kobylance, gm. Stargard, pow stargardzki, o powierzchni 1562 m2. Bardzo atrakcyjnie zlokalizowana działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w otoczeniu nowej zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym. Działka graniczy bezpośrednio z lasem, co dodatkowo zwiększa jej lokalizacyjną atrakcyjność. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe. Uch Nr XXIV/148/2000, Rady Gm. w Kobylance z dn. z 5.10.2000r. Dz. Urz. poz. 450. Ustalenia planu: sym. MN - zabudowa mieszkaniowa i usługi nieuciążliwe.: - maksymalna wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji ( do 7m wysokości do kalenicy), - dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia od 35 st do 45 st. - maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki. - dopuszcza sie lokalizacjię ogródków przydomowych ora zbudynków gospodarczych i garaży. Dostępne są nastepujące sieci uzbrojenia podziemnego: tj. sieć wodociągowa w110 z przyłączem na działkę, sieć elektroenergetyczna ze skrzynką ZK, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej ks,d 200, ze studnią, sieć gazowa. Dojazd do działki drogą utwardzoną nową technologią podobną do asfaltu. Działka w kształcie kwadratu, teren płaski. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i urząd gminy. Dobry dojazd do Szczecina i Stargardu ok 15 min. jazdy samochodem. Zapraszam do zapoznania się z tą lokalizacja, z uwagi na jej walory i lokalizację.

powiadom mnie o podobnych ofertach

podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o podobnych ofertach