-
-
-
 

zmień widok ofertzmień widok ofertDziałki na sprzedaż Szczecin

sortuj
DZIAŁKA  MIERZYN,

DZIAŁKA MIERZYN,

367 000 zł | 1618 m2 | nr oferty: INW26711

Proponujemy do zakupu nieruchomość gruntową nie zabudowaną zlokalizowaną w Mierzynie, gm. Dobra, powiat policki, rejon ul. Zeusa, o powierzchni 1618 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Dobra-Uch. nr IX/158/03 z 6.10.2003 oz. przeznaczenie podstawowe- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi- Mj/U. Maksymalna pow. zabudowy -35 %. Maksymalna wysokość zabudowy- 12 m do kalenicy, nie więcej niż 3-y kondygnacje.Budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia połaci dachowej minimum 25 st.Minimalny udział pow. biologicznie czynnej do -50 %.Dopuszcza się scalanie i podział terenu do minimalnej pow. działki budowlanej do 800 m2 i dostępu do drogi publicznej. Działka posiada uzbrojenie podziemne,tj: sieć elektroenergetyczną przy granicy działki ze skrzynką ZK, siec wodociągową z przyłaczen na działce, sieć gazową w grodze dojazdowej oraz wykonane szambo. Pas terenu, przy granicy działki, jest zagospodarowany nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Są posadzone także drzewa owocowe: wiśnie, czereśnie,grusze, jabłonie, morele, brzoskwinie oraz krzewy aronii. Działka częściowo ogrodzona, teren płaski, otoczona nowymi domami jednorodzinnymi. Dojazd drogą utwardzoną ( udział w cenie działki). W cenie działki jest projekt wraz z pozwoleniem na budowę pod dom jednorodzinny wolnostojący, parterowy, z dużym garażem 2-stanowiskowym, pn. Eris II G2, o pow. użytkowej ok. 130 m2. Działka atrakcyjnie lokalizacji, z częściowo urządzonym ogrodem, mediami, do szybkiej zabudowy, cena do rozmów. Zapraszam do bezpośredniego zapoznania się z niniejszą nieruchomością gruntową.

DZIAŁKA  SZCZECIN, BUKOWO

DZIAŁKA SZCZECIN, BUKOWO

1 295 000 zł | 3169 m2 | nr oferty: INW26709

Proponujemy do zakupu nieruchomość gruntową zabudowaną zlokalizowana w Szczecinie, os. Bukowo, rejon ul. Ogrodniczej o łącznej powierzchni 3169 m2 ( składają się 2-wie działki o powierzchni 2213 m2 z istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 956 m2 zabudowana garażem wolnostojącym). Użytki: B i Bi. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn" Bukowo-Kolonistów" - Uch nr LIX/1094/06 z dn. 10.07.2006 , Dz.U. nr 104 z 16.10.2007 r. poz 1802.--teren P.M.1074.MN.U. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych. Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej:50 % powierzchni działki budowlanej w zabudowie wolnostojacej i bliźniaczej, 30 % powierzchni działki budowlanej w zabudowie szeregowej. Maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, w tym 2-go w stromym dachu, nie więcej niż do 9 m. Maksymalna wysokość zabudowy wzdłuż ul P.B.1132KDW -3 kond. do 12 m. Forma budynków: wolnostojące,bliźniacze, szeregowe. Maksymalna długośc zespołu zabudowy szeregowej 90 m. Budynki kryte dachami stromymi, minimum dwu spadowymi. Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej: 30 % w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, 50% w zabudowie szeregowej. Usługi w parterach budynków. Pochylenie dachu co najmniej 22 st. Minimalna wielkość działki budowlanej 600 m 2 dla zabudowy wolnostojącej, dla szeregowej 220 m 2, bliźniaczej 350 m 2. Minimalna szerokość frontu: dla wolnostpojącej-20 m,szeregowej- 6 m, bliźniaczej-12 m. Na działce uzbrojenie podziemne: sieć elektroenergetyczna ze skrzynką ZK, sieć wodociągowa , sieć gazowa, sieć kanalizacyjna z przyłączami. Właściciel bierze pod uwagę sprzedaż niniejszej działki pod zabudowę mieszkaniową szeregową z obcją wyburzenia istniejącego budynku. Proponowana cena ofertowa jest do negocjacji. Zapraszam do zapoznania się z tą ofertą.

DZIAŁKA  DOBROPOLE GRYFIŃSKIE,

DZIAŁKA DOBROPOLE GRYFIŃSKIE,

500 000 zł | 20000 m2 | nr oferty: INW26671

Proponujemy do zakupu nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Dobropolu, Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie o pow. ok. 2 ha. ( Łączna powierzchnia działki 3 ha 9580 m2). Rodzaje użytków: RIV a, RIV b, RV. Dla części nieruchomości gruntowej, tj 2 ha, wydana została Decyzja o warunkach zabudowy z 09.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizowane budynki mają odpowiadać następującym warunkom: - obowiązująca linia zabudowy - 14 m od granicy dz . sąsiedniej, - nieprzekraczalna linia zabudowy - 20 m od granicy dz drogowej( zał. graficzny do decyzji), - wskaźnik wielkości pow. zabudowy so pow. działki- max. 0,1, - szerokość elewacji frontowej - 20 m, - max dwie kondygnacje nadziemne ( w tym jedna w dachu), - wysokość obiektu w kalenicy max. 9.0 m. Układ kalenicy- główna kalenica równoległa do obowiązującej linii zabudowy. - dachy dwuspadowy lub wielospadowy,powierzchni - nachylenie głównych połaci dachowych 40-45 st., - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50 % powierzchni działki. Teren zamierzenia inwestycyjnego, położony jest w granicach obszaru Natura 2000 - " Wzgórza Bukowe" PLH320020. Właściciel nieruchomości podjął starania w celu podziału działki na mniejsze powierzchnie. Jest możliwość zakupu powierzchni według potrzeb zainteresowanego inwestora. Przystąpiono do projektu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole, Gm. Stare Czarnowo. Projekt kanalizacji w całości finansowany jest przez Gminę. Całkowita powierzchnia działki wynosi 3 ha 9580 m2. Na pozostałej części działki ( RIII a i RIII b) o powierzchni ok. 2 ha znajduje się segment bliźniaka ( Br-RIIIb), który jest do nabycia wraz z całą działką lub jej częścią. Cena ofertowa działki ok.2 ha z segmentem bliźniaka wynosi 689.000 zł. Właściciele są otwarci na propozycję ze strony zainteresowanych inwestorów i rozmów negocjacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z w/w nieruchomościami, ponieważ jest to urokliwe miejsce, w otoczeniu kompleksu leśnego.

powiadom mnie o podobnych ofertach

podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o podobnych ofertach
dłonie
 

MIESZKANIE W SZCZECINIE Z OGRÓDKIEM

z widokiem na jezioro, las, morze i góry za pół darmo

cudów nie spełniamy ale naprawdę wiele potrafimy

Zadzwoń i sprawdź 91 489 00 54  

koszyk

 

SPRZEDAJ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ

Kupujemy każde mieszkanie w Szczecinie 

  • W dowolnym stanie technicznym i prawnym
  • Również do remontu i zadłużone

Więcej informacji........>